Zorgtoeslag aanvragen

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bent u 18 jaar of ouder? En woont u in Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. U kunt zorgtoeslag krijgen vanaf de maand die volgt op de maand waarin u 18 jaar bent geworden. U moet namelijk vanaf die maand premie voor uw zorgverzekering betalen.

Inkomensgrens

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 29.562,- per jaar (in 2017: € 28.720,- per jaar). Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen niet hoger zijn dan € 37.885,- per jaar (in 2017: € 35.996,- per jaar.)

Vermogensgrens

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner'. U vraagt de zorgtoeslag samen met uw eventuele toeslagpartner aan. Dat kan uw echtgenoot of geregistreerde partner zijn. Of iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven.

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 114.776 op 1 januari 2019 (€ 113.415 op 1 januari 2018). Als u een toeslagpartner hebt, mag uw vermogen samen niet hoger zijn dan €145.136,- op 1 januari 2019 (143.415,- op 1 januari 2018).